Obchodování 

První krok k výdělkům: technické studium grafů

Způsob, jakým se budeme společně snažit vydělávat v komoditách peníze se nazývá technická analýza, založená na technickém studiu grafů. Ve skutečnosti o žádnou příliš technickou záležitost nejde. Číst cenové grafy komodit může být po krátké praxi stejně snadné, jako číst slova a věty v novinách.

Vše co grafy vyjadřují je grafické znázornění změny ceny dané komodity v průběhu času. Stejně jako v matematice lze i takto jednoduchý vztah graficky znázornit několika způsoby. Graf nejčastějším – tzv. bar chart nebo-li čárový graf. Název grafu je odvozen od základních elementů grafu – tzv. bars čili „čár“:

OPEN – cenu, za kterou trh otevřeL v daném časovém intervalu
HIGH – nejvyšší cena, která byla v daném časovém intervalu dosažena
LOW – nejnižší cena, která byla v daném časovém intervalu dosažena
CLOSE – cena, za kterou trh daného dne uzavřel

Kromě ceny je druhým ukazatelem každého grafu časové měřítko. V likvidních trzích probíhá obchodování v podstatě neustále – buď v rámci otevíracích hodin burzy, nebo skutečně non-stop v případě některých elektronických trhů. Jelikož se komodity obchodují v rámci své obchodní doby prakticky nepřetržitě, cena komodity se tak mění prakticky každou minutu, někdy i rychleji. Existuje tedy mnoho pohledů jak se na trhy dívat – můžeme si zobrazit třeba graf zobrazující obchodování po 5 minutách, graf zobrazující obchodování po 60 minutách, či graficky zobrazit pohyby denní, nebo týdenní či dokonce měsíční. Všechny grafy budou vypadat velmi podobně a jediný rozdíl je, že graficky znázorňují vývoj cen za zvolené časové období.

bavlna

Graf prosincové bavlny (DEC Cotton). Číst správně komoditní grafy není o nic složitější, než číst slova a věty v novinách.

Graf zobrazuje průběh obchodování bavlny. Jde o denní graf, kde každá jednotlivá „čárka“ zobrazuje průběh obchodní seance jednotlivého dne. Vidíme, že graf zobrazuje obchodování komodity někdy od poloviny března (anglicky March) přibližně do poloviny srpna (anglicky August) – viz. spodní osa x. Na svislé ose y pak vidíme ceny, za které byla komodita v různé okamžiky obchodována. V rámci celého grafu je tedy patrné, že cena prosincové bavlny (dec cotton) od poloviny března padala z cca 69 USD dolarů na 42 USD, pak se odrazila a skončila na hodnotě 51 USD. V červeném kruhu je zvýrazněný a zvětšený jeden náhodně vybraný den – konkrétně 29.4.2004. V každém rozumném zobrazení grafu (i na internetu jsou jich desítky zdarma) je možné snadno odečítat hodnoty jednotlivých dnů, takže můžeme s jistou říci, že 29.4. bavlna otevřena na hodnotě 61,55 USD (open), nejnižší obchodovaná hodnota byla 59,10 USD (low), nejvyšší cena v rámci tohoto dne byla 61,95 USD (high) a trh uzavřen na ceně 61,25 USD (close).

Samozřejmě, pokud bychom si tento jediný den prohlédli na 5ti minutových grafech, mohli bychom vidět, jak a kde se cena pohybovala během každých 5ti minut. Graf by vypadal velmi podobně, pouze jedna čárka by představovala nikoliv jeden den, ale 5 minut.

Související